Niezależny raport przedstawiający prognozę zachorowań na COVID-19

Analitycy Instytutu Badań DBMS przygotowali niezależny raport pokazujący prognozę zachorowań na COVID-19 oraz osób objętych kwarantanną w Polsce z podziałem na województwa i branże. Prognoza pokazuje trzy ujęcia: pesymistyczne, realistyczne i optymistyczne.

Podejście optymistyczne zostało przygotowane na podstawie analizy danych krajów, które stosunkowo dobrze radzą sobie z koronawirusem i odnotowują niski przyrost nowych zachorowań, prognoza pesymistyczna została przygotowana według analizy danych krajów, które odnotowują najwięcej nowych zachorowań na COVID-19, a wersja realistyczna jest uśrednieniem obu prognoz. Raport pokazuje również rzeczywistą liczbę osób chorych i objętych kwarantanną.

Prognoza została przygotowana metodą najmniejszych kwadratów, a modele ekonometryczne są zbudowane w oparciu o takie zmienne jak: krzywa zachorowań w Chinach, Włoszech, w państwach sąsiadujących z Polską oraz na podstawie informacji o przemieszczaniu się Polaków.

Dane użyte do prognozy są aktualizowane każdego dnia. W miarę rozwoju sytuacji i napływu nowych danych, analitycy Instytutu DBMS będą aktualizować model oraz uwzględniać wszelkie dodatkowe informacje, aby był on możliwie najbardziej precyzyjny.

 

Raport zawiera 3 strony i posiada interaktywne wykresy. Umieść kursor na linii wykresu, aby zobaczyć notowania na odpowiedni dzień.

 

Analitycy bazowali na trzech źródłach:

– Danych udostępnionych przez Ministerstwo Zdrowia
– Informacjach o branżach ze źródeł Głównego Urzędu Statystycznego
– Na podstawie danych dotyczących COVID-19 pochodzących z Portalu Otwartych Danych UE

Według analityków Instytutu Badań DBMS w najbliższych dniach będziemy mieć rekordowy przyrost potwierdzonych przypadków zakażenia, nawet do 600 osób dziennie. Są to prognozy realistyczne. Należy pamiętać, że modele przedstawiają prognozy, które nie są odporne na nagłe rozluźnienie dyscypliny społeczeństwa.

Do 30 kwietnia modele realistyczne prognozują około 16 600 potwierdzonych przypadków zachorowań na COVID-19. Wersja optymistyczna przewiduje o 1400 zachorowań mniej, a pesymistyczna domniemuje nawet 18 300 osób z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem. Kwarantanną na terenie Rzeczpospolitej Polskiej do 30 kwietnia może zostać objętych nawet 370 tysięcy osób.

Największa liczba osób zakażonych koronawirusem jest w województwie mazowieckim, następnie dolnośląskim i śląskim. Do 30 kwietnia prognoza przewiduje nawet 80 tysięcy osób objętych kwarantanną w województwie mazowieckim.

Raport uwzględnia również liczbę zachorowań i osób objętych kwarantanną z 12 różnych branż, m.in. zdrowie, turystyka, finanse, motoryzacja, branża spożywcza. Branże, które w największym stopniu zostaną dotknięte kwarantanną to zdrowie, media i branża spożywcza.

Szacuje się, że do 30 kwietnia około 110 000 osób z branży medycznej zostanie objętych kwarantanną.

FAQ

1.Co przedstawiają wykresy?

Prognozy liczby przypadków zarażeń koronawirusem w Polsce a także prognozę osób objętych kwarantanną z uwzględnieniem województw i branż wykonane poprzez wykonanie modeli regresji na podstawie zmiennych objaśniających opisujących rozwój zachorowań w Chinach, Włoszech oraz w państwach sąsiadujących z Polską.

2. Dlaczego akurat taki model został użyty? 

Ponieważ COVID-19 ma inna skalę i sposób rozprzestrzeniania się niż poprzednie epidemie (np. SARS w 2003 r.), przyjęliśmy założenie użycia zmiennych dotyczących zachorowań na koronawirusa w innych państwach, uwzględniając również inne modele matematyczne rozwoju epidemii. Metodologia taka pozwala również aktualizować prognozę w oparciu o dane z krajów, w których epidemia zaczęła się wcześniej.

3. Dlaczego prognoza pokazuje inne dane niż pozostałe raporty?

Każdy z raportów jest opracowany w oparciu o inną metodologię. Na obecny moment pozostaje wiele niewiadomych, czy rozwój epidemii będzie podobny do innych historycznych stanów epidemii, czy możemy mówić o innej skali rozprzestrzeniania się zachorowań. Nasz model został opracowany w oparciu o dane z innych krajów, ponieważ COVID-19 na obecny moment zachowuje się zupełnie odmienie niż inne choroby.

4. Kiedy aktualizowane są dane i prognozy?

Każdego dnia rano. Prognoza jest korygowana w oparciu o dane rzeczywiste i o dane napływające z innych państw.

5. Jak aktualne są informacje i prognozy?
Dane nie obejmują stanu zachorowań i osób objętych kwarantanną na „dzisiaj”. Codziennie rano uaktualniane są o oficjalne informacje z dnia poprzedniego.

6. Na ile prawdopodobna jest prognoza?

Modele zostały opracowane z założeniem poziomu ufności 95%, zakładając również, że zachorowania będą się rozprzestrzeniać w podobny sposób jak w innych państwach.

 

Instytut Badań DBMS jest niezależną jednostką badawczą. Przeprowadza ankiety i badania społeczne, konsumenckie i marketingowe.
Instytut Badań jest jedną z gałęzi działalności firmy DBMS, która zajmuje się big data marketingiem i jest twórcą platformy DMSales.