Regulamin zostań ankieterem

  1. Na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 t.j.) zapisanie się do newslettera Instytutu DBMS jest równoważne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora danych osobowych tj. spółkę DBMS Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy al. Jerozolimskich 56c (00-803 Warszawa) – w celach marketingowych i statystycznych, a także na udostępnianie danych przez spółkę DBMS Sp. z o.o. innym podmiotom współpracującym, w tym podmiotom trzecim, między innymi z zakresu branży badawczej, finansowej, motoryzacyjnej, windykacyjnej, marketingowej, usługowej.
  2. Dane zostały podane dobrowolnie i przysługuje prawo do ich wglądu oraz poprawienia, a także prawo do pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych ze względu na moją szczególną sytuację oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub przekazywania innemu administratorowi danych osobowych niż spółka DBMS Sp. z o.o.
  3. Zapis do newslettera jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na otrzymywanie od DBMS Sp. z o.o. oraz innych podmiotów współpracujących, w tym podmiotów trzecich informacji handlowej na podany adres e-mail w rozumieniu ustawy z dnia 19.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144 poz. 1024 ze zm.)
  4. Zapis do newslettera jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie przez DBMS Sp. z o.o. oraz inne podmioty współpracujące, w tym podmioty trzecie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, w tym telefonów i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2014 r. Prawo telekomunikacyjne.