Pracownicze Plany Kapitałowe sposobem na wyższą emeryturę

  • 50
  • 6

Deficyt polskiego systemu emerytalnego z roku na rok coraz bardziej się pogłębia. Niski przyrost naturalny, starzenie się społeczeństwa, obniżenie wieku emerytalnego, a także liczne przywileje niektórych grup społecznych sprawiają, że zaczyna brakować pieniędzy na emerytury. Zdaniem ekonomistów osoby, które obecnie zaczynają pracę, będą mogły liczyć w przyszłości na świadczenia w wysokości zaledwie czterdziestu procent swojego ostatniego wynagrodzenia netto.

 

Jednym ze sposobów na podniesienie bezpieczeństwa finansowego obywateli, którzy za kilkanaście lat będą przechodzić na emeryturę, mają być pracownicze plany kapitałowe. Wprowadzone przez rząd rozwiązanie ma zachęcić obywateli do regularnego odkładania dodatkowych środków na przyszłą emeryturę. W związku z tym, że wiele osób nadal nie wie, co to są pracownicze plany kapitałowe, warto przyjrzeć im się bliżej.

Pracownicze plany kapitałowe

Ten system długookresowego oszczędzania skierowany jest do blisko jedenastu milionów osób aktywnych zawodowo. Uczestnictwo w PPK ma charakter dobrowolny, jednak każdy zatrudniony pracownik w wieku 18-55 lat zostanie do niego zapisany automatycznie. Osoby aktywne zawodowo znajdujące się w wieku 55-70 lat zapisywane będą do programu na podstawie pisemnej deklaracji. Obowiązek stworzenia indywidualnego rachunku, na który trafiać będą pieniądze, należy do pracodawcy.

Zgodnie z przyjętymi zasadami indywidualne konta zasilane będą środkami pochodzącymi z wpłat pracowników oraz pracodawców. Pracownik każdego miesiąca wpłaca od 2 – 4 procent swojego wynagrodzenia brutto, a pracodawca przelewa 1,5 procent wynagrodzenia. Dodatkowo Państwo zobowiązuje się jednorazowo wpłacić na konto każdego uczestnika 250 zł i raz w roku dopłacać 240 zł. Środki gromadzone na indywidualnych rachunkach będą inwestowane w tzw. funduszach inwestycyjnych zdefiniowanej daty, których typ uzależniony będzie od wieku uczestnika.

System pracowniczych planów kapitałowych ma charakter prywatny. Oznacza to, że pieniądze zgromadzone na kontach, należeć będą do uczestników. Świadczenie emerytalne PPK wypłacane będzie po ukończeniu przez uczestnika 60 roku życia. W przypadku poważnej choroby uczestnika, współmałżonka lub dziecka, istnieje możliwość wcześniejszej wypłaty jednej czwartej zgromadzonych środków. Uczestnik może liczyć również na wypłatę środków potrzebnych na pokrycie wkładu własnego za zakup nieruchomości.

Według założeń fundusze zgromadzone na kontach pracowniczych mają być dziedziczone. W przypadku pracowników pozostających w związkach małżeńskich połowa środków przekazana zostanie małżonkowi pozostającemu przy życiu, a reszta trafi do osób uprawnionych wskazanych przez uczestnika.  W sytuacji, gdy pracownik nie był w związku małżeńskim, oszczędności zostaną rozdysponowane wśród uprawnionych lub spadkobierców.

Przedstawiając PPK w pigułce należy podkreślić, że jest to program, który ma zachęcić obywateli do samodzielnego oszczędzania na przyszłą emeryturę. Chociaż jego założenia są słuszne, póki co trudno wskazać czy znajdzie on uznanie i zostanie upowszechniony. Analizując komentarze pod hasłem PKK opinie, można dostrzec obawy wielu osób, że program ten choć interesujący, prędzej czy później podzieli los OFE.

Alternatywne produkty emerytalne

Pracownicze plany kapitałowe to rozwiązanie, które wdrażane będzie stopniowo. Zgodnie z przyjętym harmonogramem początkowo obejmie pracowników zatrudnionych w dużych firmach zatrudniających powyżej 250 pracowników, by stopniowo objąć również osoby zatrudnione w małych firmach lub placówkach publicznych. W związku z tym, że skuteczność proponowanego systemu jest dużą niewiadomą, wielu pracujących podchodzi do niego nieufnie, szukając informacji na temat pracowniczy plan kapitałowy jak się wypisać.

Rezygnując z rządowego programu, warto poszukać innych rozwiązań, które pomogą gromadzić oszczędności na tzw. jesień życia. Na rynku dostępnych jest wiele interesujących i sprawdzonych produktów emerytalnych zapewniających bezpieczeństwo finansowe w przyszłości. Wśród tych godnych uwagi znajdują się rozwiązania oferowane przez istniejącą na polskim rynku od 1990 roku firmę MetLife.

Żeby znaleźć produkt idealnie dopasowany do własnych potrzeb, najlepiej skorzystać z pomocy wykwalifikowanych i doświadczonych fachowców. Instytut badań DBMS we współpracy z MetLife proponują bezpłatne spotkanie z profesjonalnym Doradcą, który na podstawie przeprowadzonej analizy zaproponuje najlepsze rozwiązanie i pomoże stworzyć plan emerytalny, pozwalający na finansowe zabezpieczenie przyszłości.

Spośród dostępnych produktów na uwagę zasługuje Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) oraz Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IZKE) oferowane przez MetLife. Oba rozwiązania mają charakter długoterminowy i umożliwiają gromadzenie oraz pomnażanie środków na przyszłą emeryturę. Elastyczność oferty sprawia, że klient może dokonywać wpłat w dowolnej wysokości (do ustalonych limitów) i dowolnym czasie. Wszystkie zgromadzone środki są własnością właściciela konta, a w razie jego śmierci są dziedziczone.

Chociaż IKE oraz IZKE mają wiele cech wspólnych, występują pomiędzy nimi również istotne różnice. Podstawowa różnica dotyczy wieku, który trzeba osiągnąć, aby emerytura została wypłacona w całości lub ratach. W przypadku IKE wypłaty emerytalnej dokonać można po ukończeniu 60 roku życia. W produktach typu IZKE konieczne jest ukończenie 65 lat. Pomimo tego, że zarówno IKE, jak i IZKE mają charakter oszczędnościowo-inwestycyjny właściciele kont są zwolnieni z podatku od zysków kapitałowych. Podatek ten zostanie naliczony jedynie w przypadku likwidacji IKE przed osiągnięciem wymaganego wieku.

Podobieństwa i różnice występujące pomiędzy IKE, a IZKE sprawiają, że samodzielny wybór optymalnego produktu nie jest łatwy. Dlatego też najlepiej dokonać go korzystając z pomocy doświadczonego Agenta. Należy pamiętać, że najlepsze efekty daje regularne oszczędzanie w długim okresie. Nawet niewielkie kwoty wpłacane przez kilkanaście lat i mądrze inwestowane mogą przynieść pokaźne zyski w przyszłości.

 

Troszcząc się o przyszłość Twoją i Twoich pracowników, w ramach Instytutu Badań DBMS przygotowaliśmy niepowtarzalną ofertę – darmowe konsultacje ubezpieczeniowe.

Zaproponuj swoim pracownikom bezpłatne spotkanie ze specjalistą ubezpieczeniowym. Podczas konsultacji zostanie przeprowadzona analiza potrzeb, wyjaśnione zostaną produkty ubezpieczeniowe i możliwości zabezpieczenia swojej przyszłości i emerytury.

Jeśli jesteś zainteresowany skorzystaniem z oferty dla siebie i swoich pracowników, skontaktuj się z nami klikając w przycisk poniżej.

Podobne wpisy