E-Commerce w Polsce

  • 81
  • 2

Badanie zostało zrealizowane przy pomocy dynamicznych ankiet CAWI (Computer-Assisted Web Interview) losowo emitowanych na witrynach o łącznym zasięgu pokrywającym ponad 90% polskich internautów. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze polskich internautów w wieku 15 i więcej lat pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania.

Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne takie jak płeć, wiek oraz wykształcenie, a także zmienne związane z szeroko pojętym stylem życia. Spośród wszystkich badanych, ponad połowa (55%) to osoby, którym zdarzyło się kupować online w przeszłości. Wśród tej grupy największy odsetek stanowią osoby w wieku do 34 lat, z wykształceniem średnim lub wyższym, mieszkający w miastach oraz deklarujący swoją sytuację materialną jako dobrą.

To co istotne to raport określa co jest krytyczne podczas wykonywanych zakupów. Raport wyłania na pierwsze miejsce znajomość spontaniczną marek oraz jakie kategorie produktowe są najchętniej kupowane przez Polaków. Raport też precyzuje w jaki sposób, Polacy są przywiązani do dokonywania zakupów w sieci i czym się kierują przy wyborze serwisów internetowych. Raport precyzje jakie czynniki motywują użytkowników do dokonywania częstszych zakupów. Przygotowany raport do opracowanie „must read” dla każdego, co chce poznać szczegółowo profile swoich klientów.

[button title=”Pobierz raport” link=”https://www.gemius.pl/files/reports/E-commerce-w-Polsce-2015.pdf” target=”_blank” align=”” icon=”” icon_position=”” color=”” font_color=”” size=”2″ full_width=”” class=”” download=”” onclick=””]

Podobne wpisy