Emerytura przedsiębiorcy – czego możesz się faktycznie spodziewać

  • 50
  • 6

Niskie emerytury osób prowadzących działalność gospodarczą

Każdy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w Polsce jest zobowiązany do opłacania obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz zdrowotne. Dobrowolny charakter mają jedynie składki na ubezpieczenia chorobowe. Wysokość opłat jest ściśle skorelowana  z prognozowanym przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem. Podstawa, od której obliczana jest wysokość składek wynosi 60 procent prognozowanego miesięcznego wynagrodzenia. W związku z tym, że według danych GUS średnie wynagrodzenia w Polsce regularnie rosną, przedsiębiorcy każdego roku płacą coraz wyższe składki na ZUS. W 2019 roku wysokość miesięcznej składki emerytalnej płaconej przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą wynosi 558,08 zł. Według prognoz w 2020 roku wzrośnie ona o 54,11 zł i będzie wynosić 612,19 zł.

Niestety pomimo wysokich danin wpłacanych każdego miesiąca do ZUS, Polscy przedsiębiorcy  otrzymują najniższe emerytury spośród wszystkich grup zawodowych, którym wypłacane jest to świadczenie. Według  danych ZUS średnia emerytura wypłacana obecnie przez tę instytucję wynosi około 2200 zł brutto, natomiast średnia wysokość świadczeń wypłacanych przedsiębiorcom to zaledwie 1820 zł brutto. Zdaniem ekonomistów w przyszłości sytuacja ulegnie jeszcze pogorszeniu. Przedsiębiorcy, którzy obecnie rozpoczynają działalność gospodarczą po trzydziestu latach opłacania składek będą mogli liczyć na emeryturę na minimalnym poziomie gwarantowanym przez Państwo. Dopiero po  trzydziestu siedmiu latach pracy wysokość wypłacanego świadczenia wzrośnie do około 1140 zł.

Powyższe dane wyraźnie pokazują, że przedsiębiorcy są najbardziej narażeni na pogorszenie warunków życia po przejściu na emeryturę. Chociaż wiele osób prowadzących działalność gospodarczą jest świadomych tego, że świadczenie emerytalne wypłacane w przyszłości przez ZUS będzie bardzo niskie, nie podejmują żadnych kroków by tę sytuację zmienić. Jest to o tyle dziwne, że osoby przedsiębiorcze jak sama nazwa wskazuje potrafią same zadbać o swój los i nie oczekują pomocy ze strony Państwa. Na taką pomoc nie mogą zresztą liczyć. Proponowany dotychczas pracowniczy program emerytalny oraz wprowadzany obecnie pracowniczy plan kapitałowy to rozwiązania systemowe skierowane do osób zatrudnionych, a nie tych, które miejsca pracy tworzą. Programy te pokazują wyraźnie, że Państwo nie zamierza troszczyć się o emeryturę osób prowadzących działalność gospodarczą. Żeby przedsiębiorca mógł żyć godnie po przejściu na emeryturę, musi zatroszczyć się o jej wysokość samodzielnie.


Produkty emerytalne dla przedsiębiorców

Najprostszym sposobem na zapewnienie sobie bezpieczeństwa finansowego w przyszłości jest skorzystanie z produktów emerytalnych dostępnych na rynku. Wśród produktów godnych polecenia na uwagę zasługują te oferowane przez firmę MetLife ubezpieczenia. MetLife to międzynarodowa korporacja z ponad 150 letnim doświadczeniem, działająca w ponad czterdziestu państwach świata. Na polskim rynku firma pojawiła się w 1990 roku. W jej ofercie znaleźć można m.in. ubezpieczenia na życie, fundusze inwestycyjne, a także produkty emerytalne.

Jednym z najciekawszych produktów emerytalnych, z których skorzystać mogą również przedsiębiorcy jest program gwarantowana emerytura plus metlife o charakterze oszczędnościowo-ochronnym. Jego podstawowym celem jest długoterminowe gromadzenie środków finansowych pozwalających na wypłatę dożywotniego świadczenia emerytalnego powiększonego o zyski wypracowane z inwestycji. Ochronny charakter i niski poziom ryzyka inwestycyjnego sprawiają, że z produktu korzystać mogą osoby, które nie dysponują doświadczeniem ani wiedzą o sposobie funkcjonowania rynków kapitałowych.

Podstawowy zakres umowy ubezpieczeniowej obejmuje wypłatę świadczenia w przypadku dożycia przez ubezpieczonego do końca okresu opłacania składek. Świadczenie wypłacane będzie dożywotnio, nie krócej niż przez 15 lat. W przypadku wcześniejszej śmierci osoby ubezpieczonej, pozostałe do wypłaty środki przekazane zostaną uposażonemu wskazanemu na umowie. Jeżeli w okresie trwania umowy ubezpieczony ulegnie wypadkowi, którego skutkiem będzie trwałe inwalidztwo, przysługiwać będzie mu dożywotnie świadczenie z tytułu inwalidztwa.

Gwarantowana Emerytura Plus

W związku tym, że ubezpieczenie emerytalne Gwarantowana Emerytura + można rozszerzyć o kilka umów dodatkowych, takich jak Diagnoza Nowotworu, Konsultacja Medyczna, Wsparcie w Chorobie czy też Pobyt w Szpitalu, przed wykupieniem polisy warto skorzystać z bezpłatnych konsultacji, podczas których można porozmawiać z profesjonalnym doradcą o własnych potrzebach i oczekiwaniach. Możliwość skorzystania z usług doradcy pozwala stworzyć szczegółowy plan emerytalny, który będzie stanowił finansowe zabezpieczenie przyszłości osoby ubezpieczonej i jego bliskich.

Wyboru optymalnego rozwiązania dla przedsiębiorców, którzy pragną zabezpieczyć swą przyszłą emeryturę nie ułatwia także duża ilość produktów oferowanych przez mniej lub bardziej znane firmy. Aby przekonać się czy dany produkt jest tak dobry jak przedstawia go sprzedawca lub reklama warto sprawdzić internetowy ranking polis emerytalnych. W rankingu umieszczone są najlepsze i najbardziej popularne produkty dostępne na rynku wraz z opisem ich najważniejszych cech.

Dobrym pomysłem na weryfikację jakości obsługi klientów oraz rzetelności i tempa wypłaty świadczeń jest zapoznanie się z opiniami innych osób. W związku z tym, że nie ma produktów idealnych, które zadowolą wszystkich klientów, warto porównać ilość ocen pozytywnych i negatywnych poszczególnych produktów. Po wpisaniu hasła ochrona jutra opinie można przekonać się jak produkt konkurencji wypada na tle programu Gwarantowana Emerytura + oferowanego przez MetLife.

Bez względu na wybór produktu, każdy przedsiębiorca musi wiedzieć, że oszczędzanie na emeryturę ma charakter długoterminowy i żeby było skuteczne, należy je rozpocząć jak najwcześniej. W związku z tym, że osoby prowadzące działalność gospodarczą mają zwykle mało wolnego czasu, najprościej skorzystać z pomocy Doradcy, który przygotuje umowę i wskaże jej najważniejsze elementy. Jest to zdecydowanie lepsze i szybsze rozwiązanie niż poszukiwanie produktów emerytalnych na własną rękę.

Jeśli chcesz skorzystać z darmowej konsultacji dotyczącej wyboru ubezpieczenia emerytalnego prowadzonej przez specjalistę MetLife, kliknij w przycisk poniżej.

 

Podobne wpisy