Jak mądrze oszczędzać na swoją emeryturę?

  • 50
  • 6

W życiu każdego człowieka przychodzi ten moment, kiedy przestaje być aktywny zawodowo i przechodzi na emeryturę, pobierając z tego tytułu  świadczenia pieniężne wypłacane przez Państwo. Jednakże, nie zawsze jest ono wystarczające, aby móc godnie cieszyć się starością. Już w latach swojej młodości warto jest zadbać o swoją przyszłość i zapoznać się z tym, jak mądrze oszczędzać na emeryturę oraz z jakiego funduszu warto jest korzystać, kiedy jesteśmy jeszcze w wieku produkcyjnym. Podjęcie odpowiednich kroków sprawi, że swoją emeryturę można przeżyć spełniając marzenia oraz nie martwiąc się o brak wystarczającej ilości pieniędzy na rachunki czy lekarstwa, warto jest bowiem zminimalizować występowanie wszelkich zmartwień w tym szczególnym okresie życia.

Skończyły się już czasy, kiedy wszelkie oszczędności trzymało się w skarpecie lub piecyku. Miejscem bezpiecznym, w którym należy ulokować swój kapitał są wszelkiego rodzaju formy inwestowania lub oszczędzania pieniędzy. Jako, iż na rynku obecnych jest ich kilka, każdy może dobrać go zgodnie ze swoimi preferencjami oraz potrzebami.


ZUS
Jest to państwowa jednostka organizacyjna. Posiada ona osobowość prawną i realizuje działania z zakresu ubezpieczeń społecznych w Polsce. Finanse, które się w niej znajdują pochodzą z sektora publicznego. ZUS zajmuje się również wystawianiem wszystkim uprawnionym osobom legitymacji emeryta lub rencisty. Warto dodać, że obecnie wiek emerytalny w Polsce wynosi odpowiednio: 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, którzy urodzeni są po 1948r. Aby móc otrzymać emeryturę z tego urzędu osoba taka powinna spełniać warunki takie jak:
  • osiągnęła wiek emerytalny,
  • osoba ubiegająca się o przyznanie emerytury opłacała składki z tytułu albo ubezpieczenia społecznego, albo emerytalnego lub rentowego przez minimum jeden dzień. Nie istotne jest, czy wykonała to jako pracownik czy też osoba, która prowadzi działalność gospodarczą,
  • nie otrzymała emerytury z powodu ukończenia wyższego wieku emerytalnego.
ZUS określany jest jako I filar gromadzenia środków pieniężnych, które są przeznaczane na emeryturę.

OFE

Jest to kolejna z form, dzięki której można przeprowadzić oszczędzanie na emeryturę. Pełna jej nazwa to Otwarty Fundusz Emerytalny. W Polsce jest to osoba prawna, która stanowi odrębny oddział zarządzania majątkiem oraz kapitałem. OFE powstało w 1999r. i pozwala ono na gromadzenie pieniędzy, które następnie przeznaczone będą na emeryturę. Działania te określane są jako II filar.


III filar 
W jego skład wchodzą ubezpieczenia emerytalne w postaci IKE, czyli Indywidualnego Konta Emerytalnego oraz IZKE – Indywidualnego Zabezpieczenia Emerytalnego. Tego rodzaju fundusz emerytalny prowadzić nawet, jeśli uczestniczy się w innych programach, które upoważniają do uzyskania świadczeń pieniężnych po ukończeniu wieku emerytalnego. Warto zaznaczyć, iż ten rodzaj ubezpieczenia jest dobrowolny. Można prowadzić go w:
  • banku,
  • zakładzie ubezpieczeń (w formie, jaką jest polisa emerytalna lub ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniem kapitałowym),
  • domu maklerskim,
  • funduszu emerytalnym lub inwestycyjnym.

PPK

Pracownicze Plany Kapitałowe, które weszły w życie w ostatnim czasie są propozycją dla osób pracujących, które  mogą przekazywać cześć swojego wynagrodzenia na indywidualne konto, z którego będzie można korzystać w przyszłości w zakresie dodatkowo wypłacanej emerytury.  Na PPK płacić mają również pracodawcy, gdzie wpłata podstawowa do PPK wyniesie 2 proc. wynagrodzenia, stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.  Należy wspomnieć, że to pracownik podejmuje decyzje, czy chce przystąpić do programu czy nie, ponieważ jest on  całkowicie dobrowolny.

 
Aby zapewnić sobie godne życie w wieku podeszłym, już w młodości warto jest zadbać o przyszłość i zaplanować sobie swoją przyszłą emeryturę. Kluczowym elementem jest w tym przypadku dobranie takiej oferty, która będzie jak najlepiej pasowała do oczekiwań i preferencji. Wybór ten bowiem znacznie oddziałuje na dalsze życie oraz jego komfort. Osoby, które dobrze rozplanowały swój fundusz emerytalny mogą liczyć na życie na odpowiednim poziomie. Nie muszą także martwić się o brak środków pieniężnych. Po przejściu na emeryturę warto jest oddać się spełnianiu marzeń, na które we wcześniejszych latach niekoniecznie miało się czas. Do tego celu niezbędne będą odpowiednia ilość gotówki – właśnie nią można pozyskać z funduszu emerytalnego. Dobre oszczędzanie wiąże się również z możliwością zadbania o przyszłość najbliższych, np. dzieci, a nawet i wnuków, dlatego też niezwykle istotne jest odpowiednie gospodarowanie i gromadzenie funduszy na swoją emeryturę.

Podobne wpisy